De ce Yumeiho®?

De ce să apelez la Yumeiho® şi nu la alte metode terapeutice manuale, căci oferta este foarte mare începând cu cele tradiţionale, orientale şi încheind cu cele moderne, occidentale ?

De ce să învăţ tocmai Yumeiho® şi nu altceva, chiar asemănător (Shiatsu, Tui Na, Thai-massage, etc.), mai elaborat, mai sofisticat (Osteopatie, Chiropractică) sau relativ diferit (Reflexoterapie, Presopunctură, etc.) ?

Răspunsul poate fi acelaşi atât pentru pacient în calitate de potenţial beneficiar, cât şi pentru cel care-şi doreşte să devină terapeut.

Sub aspect strict tehnic, practic, procedeele incluse în terapia Yumeiho® sunt în cea mai mare parte similare celorlalte metode terapeutice manuale orientale.

Sub aspect teoretic, principiile fiziologice, biomecanice şi energetice care alcătuiesc conceptele patogenezei sunt de asemenea comune multor discipline din orient şi occident cum ar fi: Medicina Tradiţională Chineză, şcolile Japoneze de Seitai Ho, So Tai Ho şi So Seitai Ho, Şcoala Franceză de Posturologie şi Podologie, Şcolile Americane şi Europene de Osteopatie şi Chiropractică, etc.

Şi atunci de ce Yumeiho® ? Ce este până la urmă Yumeiho® ?

Yumeiho® nu este nicidecum “soră geamănă” cu vreo-una dintre metodele terapeutice mai sus menţionate şi, deşi poate părea neadevărat, nici nu le plagiază! Nici măcar la nivel conceptual! Aparenta similitudine vine din rezultatul inerent al lucrului cu omul, cu fiziologia şi fiziopatologia umană, cu biomecanica. Spre exemplu: nu sunt prea multe posibilităţi de a mobiliza activ sau pasiv o anumită articulaţie, iar necesitatea mobilizării acesteia în scopuri terapeutice poate fi remarcată de către persoane care nu se cunosc şi nici nu au citit aceleaşi cărţi, nu au surse de informare comune. Deci mai multe persoane pot dezvolta independent metode aparent similare de lucru cu o anumită articulaţie, fără a se plagia şi deseori fără a avea aceeaşi adresă-eficienţă-efect, deşi, văzute din exterior, procedeele par a fi efectuate identic de către toţi.

Cu adevărat unele procedee aplicate în Yumeiho® sunt o combinare-perfecţionare-stilizare a celor mai eficiente tehnici, evidenţiate în cadrul altor metode terapeutice, însă procedeul rezultat este unic atât din punct de vedere tehnic cât şi ca eficienţă terapeutică. O-Sensei Shiuchi Ohnno si O-Sensei Saionji Masayuki au perfecţionat şi adaptat continuu “instrumentarul” tehnic Yumeiho®.

Yumeiho® este în primul rând o metodă de studiu a aliniamentului structural al fiinţei umane şi a relaţiei acestuia cu sănătatea cu starea de bine.

Teoria, conceptele şi aplicaţiile practice ale terapiei Yumeiho® pleacă de la acest studiu, de la descoperirea şi analizarea relaţiilor complexe dintre aliniamentul structural fizic şi cel psihic, dintre postură şi psihism (dinamica mentală, totalitatea proceselor mentale-emoţionale), dintre postură şi patologia fizică, dintre aliniamentul structural fizic şi potenţialul patogenezic sau sanogenezic. Pentru restabilirea simetriei structurale a corpului uman şi a echilibrului funcţional al organismului terapeutul Yumeiho® are la îndemână o gamă largă de procedee şi metode, unele fiind specifice Yumeiho® altele putând fi “importate” din alte terapii, atunci când este cazul, când nevoia o cere (fie lacune profesionale ale terapeutului, fie probleme care depăşesc sfera aplicaţiilor practice Yumeiho®).

Atunci când restabilirea aliniamentului şi a simetriei structurale este imposibilă, sau posibilă doar parţial, scopul aplicării terapiei Yumeiho® va fi redobândirea echilibrului şi a armoniei funcţionale în parametrii existenţi. Spre exemplu, nimic nu poate împiedica o persoană cu o scolioză ireversibilă să aibă o stare de bine, doar că în acest caz strategia terapeutică va fi adaptată situaţiei, adică vom trata simptomatic şi preventiv (prevenirea pe cât posibil a afecţiunilor colaterale scoliozei, a suferinţelor induse de aceasta) şi nu curativ. Maestrul Saionji Masayuki aplica Yumeiho® la bolnavii de cancer, incurabili; oare aceştia aveau nevoie de realiniere structurală? Sigur că da! Ajustarea structurală în oricât de mică măsură putea fii obţinută, le oferea alinare şi .. Demnitate! A se remarca relaţia, chiar şi la nivel cultural, dintre Verticalitate şi Demnitate!

Deosebirile majore între terapia Yumeiho® şi alte metode aparent similare ar fi:
· Tehnica de masaj specială - appaku - [deşi metoda “apăsat-tras” este şi în terapia manuală Tui Na (combinaţia an fa - rou fa), totuşi maniera de aplicare este complet diferită!];
· Modul de aplicare şi combinare a celor 100 de procedee fundamentale (YUMEIHO ICHIBAN KATA). Înşiruirea, înlănţuirea elegantă şi fluenţa acestor procedee este unică.
· Posibilitatea de a aplica cu succes terapia chiar şi atunci când nu ştim precis cum să abordăm patologia pacientului, sau nu avem un diagnostic precis. Se aplică YUMEIHO ICHIBAN KATA (ţinând cont de contraindicaţii!) şi restul vine de la sine, după câteva şedinţe vom şti ce e de făcut.
· Conceptul privind relaţia dintre poziţia dominantă a centrului de greutate al corpului uman şi capacitatea de restaurare a stării de sănătate fizică şi psihică; Relaţia pelvis (kotsuban) - armonia vitală (wa-ki);
· Spre deosebire de alte metode terapeutice manuale în care iniţierea începe prin predarea unor concepte filosofice, energetice, medicale etc. în Yumeiho® se începe direct cu aplicaţiile practice. Modul de formare al practicanţilor, şi al terapeuţilor pune accentul în egală măsură pe evidenţierea potenţialului candidatului şi pe practică (după principiul oriental: “teoria urmează inerent practica”). Accesul aproape nelimitat la informaţie oferit de mijloacele de informare moderne şi numărul mare de stagii de perfecţionare organizate, vor facilita ulterior şi însuşirea cunoştinţelor teoretice necesare.
· Alte deosebiri ţin de nuanţă, de rafinamente conceptuale şi tehnice, de lucruri care nu pot fi explicitate în scris.

Deci, totuşi, de ce Yumeiho® ?

· Pentru că, păstrându-şi totuşi indiscutabil unicitatea, are elemente teoretic-conceptuale şi practice care se regăsesc la toate metodele terapeutice manuale de elită din întreaga lume.

· Pentru că oferă avantajele unor aplicaţii curative şi profilactice complexe şi complete, cu o largă accesibilitate şi adresabilitate preventivă şi patologică, oferind astfel posibilitatea aplicării unei terapii manuale cu adevărat integrale.

· Pentru că poate fi însuşită de aproape oricine, datorită sistemului de predare pe diferite niveluri de competenţă, deci se poate practica specific necesităţii şi posibilităţilor fiecăruia; Nu trebuie să fii “maestru” ca să poţi contribui la starea de bine a aproapelui folosind Yumeiho®.

· Pentru că se integrează conceptelor medicale moderne, numeroase studii medicale confirmând aceasta.

· Pentru că în ultimii 35 de ani mii de practicanţi şi zeci de mii de pacienţi au apreciat Yumeiho® !

· Pentru că foarte rar se întâmplă ca un practicant - terapeut să renunţe la Yumeiho® în favoarea altei metode terapeutice manuale, însă majoritatea covârşitoare a celor care învaţă Yumeiho® renunţă la practica altor metode terapeutice manuale. Asemeni şi în ceea ce priveşte beneficiarii terapiei Yumeiho®.

· Pentru că are cerinţe minime privind condiţiile de aplicare a terapiei. Aproape oriunde şi oricând.

· Pentru că şi atunci când aplicarea terapiei Yumeiho® nu are eficienţă directă asupra patologiei sau/şi simptomelor pentru care pacientul solicită terapia, totuşi asigură o revigorare, o stare de bine, un efect sanogenic general, pacientul putând astfel să-şi suporte mai uşor suferinţa. Cu toate că simptomele iniţiale nu se ameliorează, pacientul simte că Yumeiho® îi face mult bine.

· Pentru că Yumeiho® nu exclude pe Dumnezeu din ecuaţia pacient - boală - terapeut, chiar din contră, terapeutul Yumeiho® ştie că “Nihil Sine Deo”, ştie că poate face doar cât îi este îngăduit, ştie că fără rugăciunea pentru pacient şi pentru el însuşi este neputincios; terapeutul realizează că este doar un simplu însoţitor al semenului său pe calea către bine!

· Pentru că există!

Sorin Iga
presedinte al Societatii Romane de Yumeiho,
instructor – terapeut gradul 6,
reprezentant international al Institutului International de Medicina Preventiva Practica din Tokyo – Japonia

Articol preluat din BULETINUL INFORMATIV al S.R.Y. nr. 3 – august 2011
http://www.sry.ro/