Regulamentul de examinare si promovare in grad

In conformitate cu punctul 6.3.3. din statutul Societatii Romane de Yumeiho, sub coordonarea acestei institutii se desfasoara cursuri de initiere si de perfectionare in Terapia YUMEIHO. Aceste cursuri sunt organizate in colaborare cu Institutul International de medicina Preventiva Practica din Tokyo - Japonia.
Prezentul regulament a fost conceput de domnul dr. Masayuki Saionji, fondatorul terapiei Yumeiho si aprobat de dl. maestru Hashimoto Shigeru, director al Institutului International de Medicina Preventiva Practica din Tokyo - Japonia.

Conditiile de examinare si promovare sunt urmatoarele:

1. Pentru obtinerea gradului - 1 se cer urmatoarele:

  • insusirea teoretica si practica, la nivel elementar, a terapiei Yumeiho-standard, mai putin manipularile articulare aplicate la nivelul coloanei vertebrale.
  • cunostinte elementare privind definirea si scopul terapiei
  • cunostinte elementare privind semnele de baza ale dislocarii coxale.
  • cunostinte elementare privind contraindicatiile aplicarii terapiei;
  • cunostinte elemetare de anatomia corpului uman (manual biologie clasa a-11-a).

Observatie ! : Absolventul nu are drept de practica terapeutica sau profilactica. Poate sa efectueze masaj de relaxare.

 

2. Pentru obtinerea gradului - 2 se cer urmatoarele:

  • insusirea completa a procedeelor definite ca “Yumeiho-standard”.
  • cunostinte despre cand si cum se produc dislocarile coxale.
  • cunostinte fundamentale privind stadiile de dislocare coxala.
  • definirea efectelor preventive si curative ale terapiei Yumeiho.
  • contraindicatiile si indicatiile aplicarii tehnicilor Yumeiho.
  • cunostinte de anatomie la nivel mediu.

Observatie ! : Absolventul are dreptul de a practica masaj yumeiho profilactic.

 

3. Pentru obtinerea gradului - 3 (terapeut yumeiho) se cer urmatoarele:

  • Indeplinirea conditiilor prevazute la punctul 2.
  • Stapanirea procedeelor speciale si a aplicatiilor terapiei Yumeiho la persoane cu nevoi speciale sau particularitati anatomice care impun abordari atipice (gravide, hemiplegici, obezi, etc.);
  • Aplicatiile terapeutice ale terapiei Yumeiho. Indicatii si contraindicatii.
  • Minimum un an de practica sub coordonarea unui medic si /sau a unui instructor din cadrul societatii.
  • Cunoasterea mecanismului reactiilor aparute in consecinta modificarii pozitiei oaselor coxale.
  • Cunoasterea potentialului maladiv indus de dislocarile coxale; tipologia sindroamelor produse de asimetrii de pozitie dominanta ale centrului de greutate al corpului uman;
  • Maniera de abordare terapeutica in conformitate cu pozitia dominanta a centrului de greutate;
  • semne si simptome auxiliare.
  • recomandari si observatii privind aplicarea terapiei;
  • cunostinte de anatomie si patologie la nivel peste mediu.
  • raport de activitate, scris, cu prezentarea rezultatelor obtinute in urma aplicarii terapiei yumeiho.
  • Participarea la cel putin doua stagii de formare a terapeutilor.

Observatie ! : Absolventul are dreptul de a practica terapia yumeiho in scop profilactic si terapeutic (in limitele competentei, si sub coordonare medicala calificata!)

 

3'. Pentru obtinerea gradului 3 cu drept de instruire ( instructor - terapeut yumeiho) se cer urmatoarele:

  • conditiile de la punctul 3;
  • participarea la cel putin doua stagii speciale de pregatire a instructorilor in terapia Yumeiho.
  • instruirea a minim trei persoane (curs de initiere), a caror examinare v-a fi facuta de un instructor posesor al minim gradului 4.

Observatie ! : Absolventul poate efectua cursuri de initiere in terapia yumeiho. Nu are dreptul de a elibera documente de absolvire. Examinarea cursantilor sai v-a fi efectuata de un instructor cu grad superior, cu competenta corespunzatoare - (minim gradul 4 cu drept de instruire pana la gradul doi inclusiv, avand competenta de a elibera diplome sau/ si certificate de absolvire).

 

4. Pentru obtinerea gradului 4 se cer urmatoarele:

  • conditiile de la punctul 3.
  • minimum doi ani de practica terapeutica.
  • cunoasterea limbii esperanto citit si vorbit.
  • cunostinte de anatomie si patologie peste mediu.
  • intocmirea de studii de cazuistica, rapoarte de activitate, in limba esperanto, si trimiterea acestora la I.I.M.P.P. din Tokyo.
  • desfasurarea de activitati de raspandire, popularizare, a terapiei yumeiho.
  • contract de colaborare cu I.I.M.P.P. din Tokyo;

Observatie ! : Absolventul are dreptul de a practica yumeiho atat in scopuri profilactice cat si terapeutice.

 

4'. Pentru obtinerea gradului 4, cu drept de instruire pentru gradele 1 si 2 se cer urmatoarele:

  • conditiile de la punctul 4;
  • experienta ca instructor pentru gradul 1 (minim 30 absolventi);
  • instruirea unor candidati pentru gradul 2 (minim 3 persoane);
  • organizarea de seminarii, cursuri, stagii atat de initiere cat si de perfectionare in terapia yumeiho;

Observatie ! : Absolventul are dreptul de a organiza si sustine cursuri de initiere (gr. 1) si de perfectionare (gr. 2). Elibereaza diplome editate de IIMPP din Tokyo, atestate ale S.R.Y. daca obtine competenta necesara.

 

5. Pentru obtinerea gradului 5 se cer urmatoarele:

  • conditiile de la punctul 4.
  • minimum doi ani de practica terapeutica.
  • organizarea de seminarii, studii si conferinte cu caracter medical in vederea raspandirii terapiei yumeiho in randurile medicilor;
  • colaborarea permanenta cu medicii in ceea ce priveste studiul si practica terapiei;
  • intocmirea de rapoarte statistice si stiintifice cu privire la practica proprie.
  • absolvirea unui curs special.

 

5'. Pentru obtinerea gradului 5 - cu drept de instruire pentru gradele 1, 2, 3, 3'-. (gradul de maestru in terapia Yumeiho) se cer indeplinite urmatoarele:

  • conditiile de la punctul 5.
  • rezultate bune obtinute de practicantii instruiti (calitatea cursantilor).
  • pentru gradul 3' (formarea de terapeuti - instructori in terapia yumeiho) este necesara absolvirea unor stagii speciale de pregatire cu maestrul dr. Hashimoto Shigeru director al I.I.M.P.P. dim Tokyo - Japonia)

Observatii generale :

Examenele de la punctele 4 si 5 se sustin in conditii speciale de catre instructori delegati sau/si de catre directorul I.I.M.P.P. din Tokyo.
Practicantii terapiei yumeiho, posesori ai gradelor 3, 4, si 5, vor fi evaluati minim o data la fiecare trei ani de practica; Evaluarea se va face de instructori delegati si acreditati ai I.I.M.P.P. din Tokyo
Prezentul regulament este valabil pe teritoriul Romaniei, in conformitate cu legislatia in vigoare si cu statutul Societatii Romane de Yumeiho.
In conformitate cu reglementarile propuse la nivel international de catre I.I.M.P.P. din Tokyo, prezentul regulament poate suferi modificari, revizuiri, adaugiri, etc. De asemenea prezentul regulament poate fi modificat pentru a se adapta legislatiei romane sau circumstantelor cu caracter special.

Actualizat la data de: 01.09.2009

Sorin Iga
presedinte al Societatii Romane de Yumeiho,
instructor – terapeut gradul 6,
reprezentant international al Institutului International de Medicina Preventiva Practica din Tokyo – Japonia